Schutterwald Late Entry 01./02.08.2020

Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 320 Pferde.

Aktuelles Pferdeverzeichnis
A - Pferdename KNR
 
0001
A little Bambi S
W / Old / Schwb / 2010 / V:Arioso du Theillet / MV:Don Primero
 
0002
Acontino V
W / B / 2016 / V:Asti Cinzano / MV:Noble Champion
 
0003
Action Attraction
S / W³rtt / Schwb / 2007 / V:Acordelli / MV:Akzent II
 
0004
Action Lady 9
S / Westf / Db / 2014 / V:Action-Breaker / MV:Quinta Real
 
0005
Adet
S / Holst / B / 2008 / V:Armand xx / MV:Lordship
 
0006
Adhesive's Lilliput
W / Westf / B / 1998 / V:Lancer III / MV:Calando II
 
0007
Adjani 9
W / Westf / R / 2009 / V:Arpeggio / MV:Parademarsch I
 
0008
Airforce 13
W / DR / Db / 2001 / V:unbekannt / MV:unbekannt
 
0009
Akropolis 13
S / DSP / B / 2015 / V:Araconit / MV:Goofalik xx
 
0010
Albano H
H / OS / F / 2008 / V:Agrostar / MV:Akzent II
 
0011
Amadeo S
W / W³rtt / F / 2008 / V:Amadehus (Amago) / MV:Renegade Z
 
0012
Amelie 98
S / Holst / B / 2008 / V:Crawford / MV:Cassini I
 
0013
Amira 256
S / DSP / B / 2016 / V:Asti Cinzano / MV:Cosaro
 
0014
Anka 353
S / Holst / B / 2008 / V:Contender / MV:Quintero
 
0015
Arni H
W / DSP / B / 2015 / V:Araconit / MV:Captain Incipit
 
0016
Aros 8
H / Holst / 2008 / V:Acodetto I / MV:Fleming
 
0017
Ascalino
W / Z.Rpf / Schi / 2007 / V:Asca / MV:Carthago
 
0018
Askaban RH
W / B / 2016 / V:Asti Cinzano / MV:Abke
 
0019
Aston de Looz
W / Z.Rpf / B / 2012 / V:Arko / MV:Pavarotti v.d.Helle
 
341
Aurora
S / W / B / 2012
 
0020
Avacho
W / Bay / Db / 2003 / V:Alvarez / MV:Lord
B - Pferdename KNR
 
0021
Baden Classic
S / Holst / B / 2009 / V:Cassiano / MV:Corleone
 
0022
Basima 7
S / Westf / B / 2013 / V:Balous Bellini / MV:Pontifex
 
0023
Bella Bellini 5
S / Westf / B / 2011 / V:Balous Bellini / MV:Dinard L
 
0024
Bella Soleil
S / Bay / B / 2010 / V:Clinsmann / MV:Burggraaf
 
0025
Bellini 68
W / Old / B / 2011 / V:Bordeaux (NLD) / MV:Quidam de Revel
 
0026
Big De' Loghi
W / DR / B / 2010 / V:Big-Boy V MF / MV:Top Karetino
 
0027
Birkenhof's Chincha D
S / W³rtt / BkaSc / 2007 / V:Chucas / MV:Silbersee
 
0028
Brom 10
W / Pol. / B / 2000 / V:Blank Schagya / MV:Bicz
 
0029
Bucanero 7
W / DSP / B / 2014 / V:Con Cosmos / MV:Balou du Rouet
C - Pferdename KNR
 
0030
Caboulet
W / Holst / Schi / 2010 / V:Cachas / MV:Baloubet du Rouet
 
0031
Cadillac Jack S
W / DSP / Db / 2014 / V:Cliff / MV:Lux
 
0032
Caja 44
S / Hann / Schwb / 2014 / V:Contendro I / MV:Glueckspilz
 
0033
Calimero 689
W / Holst / B / 2012 / V:Conway II / MV:Cambridge
 
0034
Calimo 3
W / Old / Schi / 2011 / V:Califax / MV:Grannus
 
0036
Callandra R
S / DSP / DbkaS / 2015 / V:Clooney / MV:Come On
 
0037
Camazotti
W / Hann / Schi / 2008 / V:Chacco-Blue / MV:Calido I
 
0038
Cambaku 2
W / W³rtt / B / 2004 / V:Colander / MV:Argentinus
 
0039
Camelita I
S / Holst / B / 2010 / V:Cachas / MV:Lord Calando
 
0040
Camelot de Blonde
W / Fra.P / B / 2012 / V:Grafenstolz / MV:Vinci du Logis
 
0041
Cameron 40
W / Z.Rpf / B / 2014 / V:Canabis / MV:Grannus
 
0043
Campari S
H / W³rtt / SbkaS / 2005 / V:Candillo / MV:Heraldik xx
 
0044
Can fly 13
W / Holst / B / 2009 / V:Clintord I / MV:Lord Calando
 
0045
Candilla 19
S / W³rtt / Db / 2004 / V:Candillo / MV:Landadel
 
0047
Caprice T 3
S / Holst / B / 2014 / V:Cancant / MV:Concerto II
 
0049
Captain Rudi H
W / DSP / FkaSc / 2014 / V:Captain Sharky / MV:Monsum
 
0050
Captian Jack D
W / Hann / B / 2010 / V:Campbel Czech / MV:Concetto
 
0051
Capucino 6
W / Old / B / 2009 / V:Calandro (ex Cebulon Blanc) / MV:Limbus
 
0052
Cara Come On 3
S / Westf / Schi / 2013 / V:Cathanos / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
0053
Caramba M
W / OS / B / 2009 / V:Carambole / MV:Conteros
 
0054
Carambo 7
W / Westf / Db / 2010 / V:Caresino / MV:Aducht xx
 
0055
Caramello d'Oro
W / CH.Wb / F / 2007 / V:Comet A.S.Fl. / MV:Con Spirito R
 
0057
Carina 564
S / W³rtt / B / 2012 / V:Carry / MV:Lagoheidor G
 
0058
Carinjo V.
W / W³rtt / B / 2013 / V:Cliff / MV:Noble Champion
 
0059
Carisma H
S / W³rtt / B / 2009 / V:Caretello B / MV:Adriano
 
0060
Carlita H
S / DSP / Schi / 2015 / V:Cliff / MV:Monsum
 
0061
Carlos 677
W / Holst / Schi / 2009 / V:Cassiano / MV:Calvadur
 
0062
Carlotta 257
S / Holst / B / 2011 / V:Candiro / MV:Calido I
 
0063
Carmen S
S / Westf / B / 2011 / V:Cristallo II / MV:Heraldik xx
 
340
Carmos
H / B / 2010
 
0064
Carpe Diem 92
S / OS / B / 2016 / V:Cristallo / MV:Landgold
 
0065
Casableu
W / Holst / B / 2015 / V:Casall / MV:C-Indoctro
 
0066
Casanova bianco KH
W / Holst / Schi / 2015 / V:Crunch / MV:Bachus
 
0067
Cascada de Lux
S / Hann / Schi / 2013 / V:Cassillias / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
0068
Cascaya 89
S / Holst / B / 2015 / V:Casall / MV:Cassini I
 
0069
Cash a Smile W
S / Holst / Db / 2010 / V:Quintero / MV:Cassini II
 
0070
Casiopea
S / Holst / B / 2005 / V:Carano / MV:Marmor
 
0071
Casper 409
W / W³rtt / F / 2012 / V:Changing Winds / MV:Landadel
 
0072
Cassandra 385
S / W³rtt / Schi / 2011 / V:Changing Winds / MV:Freiherr
 
0073
Cassias 6
W / Holst / B / 2013 / V:Casall / MV:Clintord I
 
0074
Castellani Z
W / Z.Rpf / Db / 2008 / V:Canturano I / MV:Chellano Z
 
0075
Castello H
W / Holst / B / 2011 / V:Cardenio / MV:Corofino I
 
0076
Cat Balou 35
H / W³rtt / B / 2013 / V:Cristallo II / MV:Ricardo
 
0078
Cataleya 12
S / W³rtt / F / 2012 / V:Cartree Z / MV:Topas
 
0079
Catano 38
W / DSP / Db / 2015 / V:Christian / MV:Landadel
 
0080
Catinka 33
S / DSP / B / 2015 / V:Clark / MV:Consens
 
0081
Catness 4
S / OS / Schi / 2011 / V:Corlensky G I / MV:Corradino
 
0083
Cayenne 163
S / Holst / B / 2004 / V:Corrado I / MV:Calypso IV
 
0084
Cayman 20
W / OS / Schi / 2005 / V:Caspar / MV:Cento
 
0085
Celine H 3
S / Holst / B / 2016 / V:Cascadello II / MV:Corofino I
 
0086
Centissima
S / Holst / Schi / 2005 / V:Cento / MV:Cor de la Bryere
 
0087
Chablise 4
H / Holst / Schi / 2010 / V:Cancara / MV:Calido I
 
0088
Chainsmoker H
W / DSP / Db / 2015 / V:Cliff / MV:Freiherr
 
0089
Chambalaia WR
S / Dt.Pf / B / 2009 / V:Century / MV:Stakkato
 
0090
Chamira 9
S / W³rtt / B / 2010 / V:Chamiro / MV:Cassini II
 
0091
Chamira F
S / W³rtt / Schwb / 2009 / V:Chamiro / MV:Gabriel
 
0092
Champ of Classic W
W / W³rtt / F / 2011 / V:Changing Winds / MV:Conway
 
0093
Chantilly 33
S / Holst / F / 2010 / V:Equest Carnute / MV:Quidam de Revel
 
0094
Chap 42
W / Old / B / 2001 / V:Cordial Medoc / MV:Weinberg
 
0095
Charleen Z
S / Z.Rpf / B / 2015 / V:Chellsini Z / MV:Carpaccio
 
0096
Charleston 76
W / Westf / Db / 2013 / V:Comme il faut / MV:Quidam's Rubin
 
0098
Charmeur W
W / Holst / F / 2013 / V:Carrico / MV:Cassiano
 
0099
Chazino
W / OS / F / 2007 / V:Chacco-Blue / MV:Kannan
 
0100
Cheyenne 1164
S / Holst / B / 2014 / V:Christian / MV:Cachas
 
0101
Chico Blue
W / Old / Df / 2011 / V:Chacco-Blue / MV:Lordanos
 
0102
Chili Jumper KH
W / Holst / Schi / 2009 / V:Cartani / MV:Bachus
 
0103
Chilli Chianti
S / Hann / B / 2009 / V:Check In / MV:Acord II
 
0104
Chimney Sweep 3
S / Holst / B / 2009 / V:Calato / MV:Contender
 
0105
ChloÚ S
S / Westf / R / 2015 / V:Contendro I / MV:Heraldik xx
 
0106
Choose Me 9
S / Holst / B / 2013 / V:Carrico / MV:Crawford
 
0107
Chopstick 3
W / DWB / B / 2013 / V:Chandler / MV:Mosegardens Dilight
 
0108
Chubaka 5
W / Holst / B / 2014 / V:Casalito / MV:Lordanos
 
0109
Chuck 47
W / Old / B / 2014 / V:Chacco's Son I / MV:Lord Pezi
 
0110
Ciara 111
S / Holst / Schi / 2016 / V:Calido I / MV:Exorbitant xx
 
0111
Cingsland
W / Holst / Db / 2014 / V:Crunch / MV:Cassini II
 
0112
Cini Mini PJ
S / Hann / B / 2011 / V:Cardenio / MV:Perigueux
 
0113
Cleo 255
S / Holst / BkaSc / 2014 / V:Calinello / MV:Acobat II
 
0114
Cliffino H
W / W³rtt / F / 2013 / V:Cliff
 
0115
Cliffisto RH
H / Dt.Pf / B / 2014 / V:Cliff / MV:Levisonn
 
0116
Clyde 87
W / OS / Db / 2014 / V:Conthargos / MV:Sir Shutterfly
 
0117
Cobblestone Heartbreaker
S / ISH / B / 2014 / V:Tolan R / MV:Heartbreaker
 
0118
Cobold 48
W / Holst / Schi / 2011 / V:Casall / MV:Cassini I
 
0119
Coco Blue P
W / W³rtt / B / 2012 / V:Chatillon / MV:Cento
 
0120
Colany 7
W / Hess / B / 2006 / V:Coriano / MV:Lambada
 
0121
Colimba
S / Holst / Schi / 2013 / V:Colman / MV:Limbus
 
0122
Colina 49
S / W³rtt / B / 2006 / V:Cola / MV:Niaghilev II
 
0123
Collberg G
W / Holst / B / 2014 / V:Cascadello I / MV:Dollar Dela Pierre (Tlaloc la
 
0124
Collindro
W / CH.Wb / Db / 2011 / V:Cristallo II / MV:Pik Junior
 
0125
Colorina R
S / DSP / Db / 2014 / V:Colore / MV:Granulit
 
0126
Con Stakky
W / Holst / B / 2011 / V:Canstakko / MV:Quidam de Revel
 
0127
Con-Parco MB
W / Holst / B / 2006 / V:Contender / MV:Parco xx
 
0128
Concret SP
W / Old / F / 2011 / V:Concreto / MV:Contendro I
 
0129
Conner 64
W / W³rtt / B / 2010 / V:Clarimo / MV:Cento
 
0130
Conner 65
W / DSP / F / 2014 / V:Cliff / MV:Cordalme Z
 
0131
Conner 76
W / Westf / Schi / 2016 / V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Acodetto I
 
0132
Connor Deluxe H
W / Holst / Db / 2014 / V:Connor / MV:Canto
 
0133
Connor Mc Loud 4
W / Holst / B / 2006 / V:Con Air / MV:Acord II
 
0134
Constable 5
H / Holst / Db / 2013 / V:Connor / MV:Calando I
 
0135
Constantin 104
W / Hann / B / 2010 / V:Conteur / MV:Welser
 
0136
Constantin 119
W / Holst / B / 2013 / V:Contendro I / MV:Caretino
 
0137
Constantin S
W / Holst / Schi / 2006 / V:Cassini II / MV:Fiorello
 
0138
Cookie Dough
W / OS / Schi / 2008 / V:Clinton II / MV:Ramiro's Bube
 
0139
Cool and Easy 9
S / OS / Db / 2013 / V:L'Aveu / MV:Caretano Z
 
0140
Coolio H
W / W³rtt / B / 2005 / V:Cosinus B / MV:Adriano
 
0141
Cooper S 5
S / DSP / B / 2006 / V:Collini / MV:Boreas
 
0142
Copacabana S
S / Old / B / 2009 / V:Carrico / MV:Quebec
 
0144
Cornet de Revel 2
H / Westf / Schi / 2014 / V:Cornet Obolensky (ex: Windows / MV:Quidam de Revel
 
0145
Cornet Fever 3
W / Hann / Hlb / 2014 / V:Cornet's Prinz / MV:Goldfever I
 
0146
Cornflake CR
H / Holst / FkaSc / 2015 / V:Cascadello I / MV:Cassini I
 
0148
Coupe Dora
S / OS / Schi / 2012 / V:Coupe de Coeur / MV:Rivero xx
 
0149
Cowboy 39
W / Holst / B / 2009 / V:Clearway / MV:Corrado II
 
0150
Creed-Rocky's Legacy
W / Holst / B / 2014 / V:Catoki / MV:Caretino
 
0152
Crianza 2
S / Westf / B / 2010 / V:Cornado I / MV:R³ter
 
0153
Crisscross 3
H / Holst / B / 2014 / V:Clarimo / MV:Cristo
 
0155
Cyra 68
S / Holst / Schi / 2005 / V:Contact Me / MV:Lagos
D - Pferdename KNR
 
0156
Daddy HW
H / Westf / F / 2002 / V:Democraat / MV:Rapport
 
0157
Daisy Doll
S / NF / B / 2010 / V:Nieuwmoeds Patrick / MV:Valentino
 
0158
Danilo N
W / DSP / B / 2015 / V:D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) / MV:Candillo
 
0159
Dartagnan 25
H / Westf / Db / 2014 / V:Daily Motion / MV:Cornet Obolensky (ex: Windows
 
0160
De Rien B
S / Hann / B / 2012 / V:Don Index / MV:Glorieux
 
0161
Delta de la Nee
S / ZW / Schwb / 2013 / V:Cheyenne de la Nee / MV:Weinschwõrmer
 
0163
Diacantina
S / Hann / B / 2014 / V:Diacontinus / MV:Coupe de Coeur
 
0164
Diamant de Quincey
W / PoSF / F / 2013 / V:Scendix / MV:Sherrif
 
0165
Dibadu 10
W / Westf / B / 2014 / V:Dibadu L / MV:Camax L
 
0166
Dilara 25
S / DSP / B / 2010 / V:Catch your dreams / MV:Carus
 
0167
Dincorado
W / Holst / Schi / 2015 / V:Dinken / MV:Carano
 
0168
Dior 180
W / Hann / Db / 2009 / V:Dauphin / MV:Western Star
 
0169
Doda Lux
S / Westf / F / 2013 / V:De Kooning / MV:Laurentianer
 
0170
Dodo 57
W / DSP / RSchi / 2011 / V:Dijon / MV:Quickfeuer van Koekshof
 
0172
Don 585
W / Hann / B / 2010 / V:Don Frederico / MV:Damenstolz
 
0173
Donnerball S
H / Old / B / 2002 / V:Don Larino / MV:Waikato
E - Pferdename KNR
 
0174
E' Diostra il Palazzetto
S / Holst / B / 2012 / V:Quadros / MV:Diamant de Semilly
 
339
Eclair du Blondel
W / B / 2015
 
0175
Edermus PP
W / KWPN / Schi / 2009 / V:Diabeau / MV:Cartier v.d.Heffinck
 
0176
Efraim 2
W / BWP / B / 2004 / V:Lux / MV:Burggraaf
 
0177
Ellen van't Palmenhof
S / BWP / Schi / 2004 / V:Darco / MV:Bon Ami
 
0178
Enick 3
W / W³rtt / Db / 2002 / V:Epikur / MV:Beryll
 
0179
Enja M
S / Bay / Db / 2007 / V:Quadrigus M / MV:Landwind I J
 
0180
Epos 27
W / W³rtt / BSchi / 2011 / V:Engadin / MV:Corofino I
 
0181
Equus Joyride 3
S / Westf / Db / 2014 / V:Embassy II / MV:Acord II
 
0182
Escada 290
S / Holst / B / 2012 / V:Cachas / MV:Quinar
 
0183
Escobar 28
W / Hann / Schwb / 2008 / V:Escudo I / MV:Calypso II
F - Pferdename KNR
 
0184
Fahlina
S / Old / B / 2016 / V:Follow Me / MV:Florencio I
 
0185
Farah Diba W
S / Holst / B / 2013 / V:Numero Uno / MV:Casall
 
0186
FBW Absolut Albert
W / W³rtt / B / 2005 / V:Abke / MV:Grannus
 
0187
Felicitas 227
S / Westf / R / 2008 / V:First Pleasure / MV:Frenchman I
 
0188
Fina 95
S / Hann / B / 2005 / V:For Edition I / MV:Prestige Pilot
 
0189
Fine Lizzy
S / Dt.Pf / FSchi / 2004 / V:For Keeps / MV:Athlet Z
 
0190
Floyd 71
W / KWPN / Schi / 2009 / V:Vleut / MV:Athletico
 
0191
Fly 136
S / Fra.P / Schi / 2005 / V:Un Prince du Ruere / MV:Quito de Bidache
 
0192
Flying Beauty 4
S / KWPN / B / 2010 / V:Carambole / MV:Goodtimes
 
0335
Fontaine
S / -n.gefunde / 2013
 
0193
For Pace 2
W / OS / F / 2009 / V:For Pleasure / MV:Caletto I
 
0194
Franco's Boy Z
W / Z.Rpf / Schi / 2006 / V:Franco / MV:Cordano Z
 
0195
French Connection 3
H / W³rtt / R / 2007 / V:French Kiss / MV:Day Dream
G - Pferdename KNR
 
0196
Galaxia KW
S / OS / Db / 2015 / V:Chamberlain D / MV:Argentinus
 
0197
GEKE Equigrip's President
W / BWP / B / 2015 / V:Dieu-Merci van T&L / MV:Quouglof Rouge
 
0198
Gino W 2
H / W³rtt / B / 2002 / V:Grafenstein / MV:Anmarsch
 
0199
Giorgina KH
S / Holst / Db / 2014 / V:Cormint / MV:Bachus
 
0200
Goldmarie H
S / Holst / Schi / 2014 / V:Cascadello II / MV:Connor
 
0202
Gotthard 13
W / Grpf.o.R / Schi / 2013
 
0203
GS Perla
S / W³rtt / Schwb / 2010 / V:Cleverboy / MV:Night and Day
 
0204
Guinet van den Bisschop
S / BWP / FSchi / 2006 / V:Calido I / MV:Boy de la Barre II
H - Pferdename KNR
 
0205
Hanya 3
S / Rhld / Schi / 2015 / V:Havana Club / MV:Cento
 
0206
Harley Quinn 4
S / ZW / F / 2013 / V:Herzglanz / MV:Cyrus
 
0207
Heartbeat 11
S / KWPN / F / 2012 / V:Spartacus / MV:Heartbreaker
 
0208
Heathcliff 8
W / KWPN / B / 2012 / V:Catoki / MV:Padinus
 
0209
Hello Dream W
S / Holst / B / 2015 / V:Cascadello II / MV:Cassini II
 
0210
Hello Sweety
S / Holst / Schwb / 2015 / V:Le Noir / MV:Lightning
 
0211
Henkel's Chablis 2
S / Westf / Schi / 2008 / V:Camporado n.g. / MV:Cor de la Bryere
 
0212
Henrik 10
W / Ung. / Schi / 2011 / V:Agropoint Cassiloo / MV:Nabob
 
0213
Hermione 7
S / SBS / Df / 2013 / V:Dayton Sitte / MV:Chatman
 
0214
Hermitage de RÛve
S / Holst / Db / 2015 / V:Nabab de Reve / MV:Paramount
 
0215
Hulabalu Fortuna
H / KWPN / R / 2013 / V:Bubalu VDL / MV:Caruso
I - Pferdename KNR
 
0216
I'm Special One
W / Z.Rpf / Db / 2013 / V:I'm Special de Muze / MV:Rox de la Touche
 
0217
Illudinus PP
W / KWPN / Db / 2013 / V:Action-Breaker / MV:Quidam de Revel
J - Pferdename KNR
 
0218
Jahorna
S / BWP / Schi / 2009 / V:Caspar / MV:Ahorn (Olympic Ahorn)
 
0219
Jailbreaker
W / KWPN / B / 2014 / V:Action-Breaker / MV:Corland (DK: Corlando)
 
0220
Jamaica 48
S / KWPN / Db / 2014 / V:Ustinov / MV:Concorde
 
0221
Jefferson 19
H / KWPN / B / 2014 / V:Quasimodo van de Molendreef / MV:Burggraaf
 
0222
Jenz
H / KWPN / B / 2014 / V:Cardento / MV:Iroko
K - Pferdename KNR
 
0223
K+P Demi Moore
S / DSP / B / 2014 / V:Der Kavalier / MV:Alasca
 
0224
Kalimero 85
W / Holst / B / 2015 / V:Kannan / MV:Casall
 
0225
Kanon EBH
W / AESRpf / B / 2015 / V:Furiel / MV:Kojak
 
0226
Kassago
W / KWPN / Schi / 2015 / V:Casago / MV:Mr. Blue
 
0227
Klikk
W / Ung. / Schi / 2007 / V:Caos / MV:Karakorum xx
 
0228
Kolambo's Charlie Chaplin
W / W³rtt / B / 2012 / V:Kolambo / MV:Landfalk
L - Pferdename KNR
 
0229
L'Estelle 4
S / ZW / B / 2008 / V:Larome / MV:Alme Star
 
0230
La Belle 180
S / Westf / Schi / 2002 / V:Lamerto H / MV:Monsieur AA
 
0231
La Contigo
W / W³rtt / Schi / 2005 / V:Landor S / MV:Grando
 
0232
La tete la premiere
S / OS / Db / 2009 / V:Landcolt B / MV:Wettruf
 
0233
Lacoste 153
W / Z.Rpf / Db / 2013 / V:Landstreicher / MV:Grasco
 
0234
Lady la Sylva
S / Hann / Db / 2009 / V:Laudabilis / MV:Don Frederico
 
0235
Lagros 3
W / W³rtt / Schi / 2005 / V:Lintasboy R / MV:Rico
 
0236
Lana 163
S / Westf / B / 2013 / V:Levisonn / MV:Lord
 
0237
Lancelot 353
W / Old / Db / 2005 / V:Landor S / MV:Grasco
 
0238
Landgraf THC
W / W³rtt / Db / 2013 / V:Landrover / MV:Chopard
 
0239
Landmann THC
W / W³rtt / B / 2013 / V:Landrover / MV:Clinton
 
0240
Lando 348
W / Holst / B / 2008 / V:Loran / MV:Candillo
 
0241
Lantana 113
S / Holst / B / 2010 / V:Laurenz / MV:Candillo
 
0242
Lara 563
S / Pony o.R / Schi / 2012
 
0243
Lara 584
S / DWB / Schi / 2006 / V:Corratus / MV:Lancier
 
0244
Larimo 3
W / Holst / Schi / 2009 / V:Larimar / MV:Corrado I
 
0245
Lasandro 23
W / Holst / B / 2011 / V:Lasino / MV:Lord
 
0246
Latte Macchiato 7
W / Holst / F / 2006 / V:Limbus / MV:Calato
 
0248
Leana 10
S / KWPN / BFalb / 2016 / V:Glenfiddich VDL / MV:Harley VDL
 
0249
Leana 9
S / CH.Wb / B / 2014 / V:Levisonn / MV:Candillo
 
0250
Leentje van de Oosterbeek
S / Dt.Pf / B / 2014 / V:Liquid / MV:Interpol
 
0251
Lenny 83
W / Holst / Schi / 2013 / V:Lavaletto / MV:Corrado II
 
0252
Leonardo 892
W / Holst / B / 2011 / MV:Calando I
 
0336
Lhynara
S / -n.gefunde / 2015
 
0254
Liberty 340
S / Hann / B / 2009 / V:Ludwigs As / MV:Allround
 
0255
Lillet S
S / Holst / B / 2011 / V:Limbus / MV:Contender
 
0256
Lillyfee 43
S / Meckl. / Schi / 2010 / V:Levisonn / MV:Radeberger
 
0257
Liluna S
S / Holst / Db / 2012 / V:Limbus / MV:Contender
 
0258
Limba von ZG Joos
S / W³rtt / B / 2012 / V:Leonce / MV:Graf Top
 
0259
Limp Bizkit T 3
W / Hann / Schi / 2014 / V:Lord Pizzaro / MV:Check In
 
0260
Lisa Mahdia H
S / W³rtt / B / 2009 / V:Le Champion / MV:Calvadur
 
0261
Little Ron
W / Dt.Pf / B / 2010 / V:Leantos / MV:Rotarier
 
0262
Lord Lupus T
W / Old / F / 2014 / V:Lord Pezi Junior / MV:Popcorn
 
0263
Lord Pau
W / OS / Schi / 2016 / V:Lord Weingard / MV:Cassini II
 
0264
Lorenzo 298
H / DSP / B / 2003 / V:Levisto / MV:Eskadron
 
0265
Lovis 14
S / W³rtt / B / 2006 / V:Landor S / MV:Pablo
 
0266
Luke 172
W / OS / F / 2014 / V:Lord Pezi Junior / MV:Clinton II
M - Pferdename KNR
 
0267
Mary Poppins 66
S / W³rtt / BSchi / 2008 / V:Monsum / MV:Exorbitant xx
 
0268
Max M
W / Holst / B / 2010 / V:Quintero / MV:Clearway
 
0269
Meghan AS
S / Hann / B / 2014 / V:Marius Claudius / MV:Argentinus
 
0270
Midnight Lady 56
S / W³rtt / Schi / 2013 / V:Monsum / MV:Exorbitant xx
 
0271
Milenja
S / DSP / Db / 2014 / V:Magnus Romeo / MV:Cosaro
 
0272
Mirabel VD Oudevelhoeve
S / BWP / F / 2012 / V:Inshallah de Muze / MV:Lys de Darmen
 
0273
Miss Indiana H
S / W³rtt / F / 2005 / V:Imparo / MV:Ramiro
 
337
Mister Miller
W / -n.gefunde / DB / 2014
 
0274
Monsum's Mynou
S / Grpf.o.R / Schi / 2009
 
0275
Montverdi
H / Westf / B / 2013 / V:Verdi (Q-Verdi) / MV:Voltaire
 
0276
My little sunshine 8
S / W³rtt / F / 2013 / V:Mylord Carthago / MV:Chasseur I
 
0277
Mycatoki van het Gevahof
S / BWP / F / 2012 / V:Catoki
N - Pferdename KNR
 
0278
Nepomuk 348
W / Holst / B / 2015 / V:Numero Uno / MV:Contender
 
0279
Nice Guy 11
W / Fra.P / B / 2012 / V:Nemax / MV:Ultra de Rouhet AA
 
0280
Noblesse von Freymannshof
S / BWP / Schi / 2013 / V:President / MV:Gratianus
 
0281
Numera 3
S / Holst / B / 2012 / V:Numero Uno / MV:Caretino
O - Pferdename KNR
 
0282
Obiwan de Bonfort
W / SF / B / 2002 / V:Qredo de Paulstra / MV:Natif de Corday
P - Pferdename KNR
 
0283
Pamani 3
S / Lewitz / BSche / 2014 / V:Acamani / MV:Greenhorn
 
0284
Patrizia 76
S / DSP / B / 2007 / V:Paulaner / MV:Northern Sound xx
 
0286
Pontifina
S / Westf / B / 2006 / V:Pontifex / MV:Braunsberg
 
0287
Pretty Coeur
S / Old / B / 2014 / V:Coupie / MV:Cezaro
Q - Pferdename KNR
 
0288
Quadros 6
W / OS / B / 2012 / V:Quidado / MV:Cabochon
 
0289
Queen Elli S
S / W³rtt / B / 2012 / V:Quattro B / MV:Le Champion
 
0290
Quenterios Quality
S / Dt.Pf / B / 2007 / V:Quenterio / MV:Gaudeamus
 
0291
Quibus VDB Z
W / Z.Rpf / Db / 2008 / V:Quidam de Revel / MV:Lansing
 
0292
Quick Casey
S / Holst / B / 2011 / V:Quarz / MV:Cassini II
 
0293
Quinta 113
S / Holst / B / 2009 / V:Quintero / MV:Larno
 
0294
Quintano K 2
W / Holst / B / 2012 / V:Quo Vados I / MV:Leandro
 
338
Quintha 3
S / -n.gefunde / B / 2012
 
0295
Quitte S
S / W³rtt / B / 2011 / V:Quattro B / MV:Le Champion
R - Pferdename KNR
 
0296
Ria 134
S / W³rtt / Schwb / 2008 / V:Rubin Cortes / MV:Royaldik
 
0297
Riviera T
S / Holst / B / 2015 / V:Riscal / MV:Lasino
 
0298
Ronja 2325
S / Dt.Pf / B / 2010 / V:Racordero / MV:Drosselklang II
S - Pferdename KNR
 
0299
Salto 70
W / W³rtt / B / 2003 / V:Saskan / MV:Cuvee Charlie xx
 
0300
Sauvignon Blanc B
S / OS / Schi / 2011 / V:Sergeant Pepper I / MV:Kolibri
 
0301
Sauvignon S
W / Old / Db / 2008 / V:Schufro / MV:Waikato
 
0303
Scavino
W / Westf / Db / 2013 / V:Stakkato / MV:Voltaire
 
0304
Schnappi 5
H / Hann / Db / 2006 / V:Satisfaction I / MV:Landfriese I
 
0306
Sir Tony
W / Hann / F / 2011 / V:Stakkato / MV:Ramino II
 
0307
Sir Winston Churchill 3
W / KWPN / B / 2003 / V:C-Indoctro / MV:Furioso (Purioso)
 
0308
Skyline 64
W / Hann / Schi / 2007 / V:Salito / MV:Graf Grannus
 
0309
Smart Chick Napoleon
W / Holst / B / 2013 / V:Singulord Joter / MV:Aragorn
 
0310
Solitaire 81
S / W³rtt / Db / 2008 / V:Sir Oldenburg / MV:Exodus
 
0311
Stacord 4
W / Hann / F / 2008 / V:Stakkato / MV:Acord II
 
0312
Starpowers Delight
W / KWPN / B / 2014 / V:Starpower / MV:Verdi (Q-Verdi)
 
0313
Start up
H / Hann / Schwb / 2011 / V:Stanley / MV:Escudo I
 
0314
Sternbergs Like Me
W / Conne / BSchi / 2011 / V:El Larry II / MV:Diamant
 
0315
Sunrise 157
S / Hann / B / 2013 / V:Show Star / MV:Rotspon
T - Pferdename KNR
 
0316
Tamira T.B.
S / Holst / Schi / 2005 / V:C-Trenton Z / MV:Grundyman xx
 
0317
Tiara le grand
S / Dt.Pf / Schi / 2015 / V:Chamberlain D / MV:unbekannt
 
0318
Tigrou du Libaire
W / Fra.P / F / 2007 / V:Olywood de Blonde / MV:Perkam
 
0319
Toulona
S / OS / B / 2012 / V:Toulon / MV:Kolibri
U - Pferdename KNR
 
0320
Ultra Nice
S / Holst / B / 2015 / V:Uriko (Clooney NLD) / MV:Acorado I
 
0321
Unity 10
S / Thuer / B / 2000 / V:Lefevre / MV:Adiso 1470
 
0322
Ussuris
W / Meckl. / Schwb / 2003 / V:Ussuri xx / MV:Carprilli
V - Pferdename KNR
 
0323
Valerie S
S / Hann / F / 2010 / V:Valentino / MV:Espri
 
0324
Venturini
W / Hann / R / 2014 / V:Viscount / MV:Graf Grannus
 
0325
Venturo 10
W / Hann / Df / 2011 / V:Valentino / MV:Fabriano
 
0326
Vivax
W / DR / Falbe / 2009 / V:Veneciano / MV:Speyksbosch Nelson
 
0327
Vivien 53
S / Hann / F / 2007 / V:Valentino / MV:Stakkato
 
0328
Vodoo 3
W / Hann / F / 2008 / V:Valentino / MV:Lanthan
 
0329
Volker 8
W / Westf / B / 2013 / V:Vivant van de Heffinck / MV:Balou du Rouet
W - Pferdename KNR
 
0330
Whoopie 29
S / Lux.W / B / 2005 / V:Wolkenst³rmer / MV:Marquis
Z - Pferdename KNR
 
0332
Zigeunerin 30
S / Holst / B / 2007 / V:Coolidge / MV:Calato
 
0333
Zin Lizzy
S / Holst / B / 2007 / V:Quidam de Revel / MV:Ahorn Z
 
0334
Zoe 77
S / KWPN / B / 2012 / V:Zambesi / MV:Lord Z
Copyright 2020 - equi-score.de